BN+

Treng kvalitet: Kvalitets- og volumavlingar er avhengig av rett gjødsling. Bøndene Bondevennen har snakka med er innstilte på å gjødsla som normalt, men har store forventningar til jordbruksoppgjeret til våren. Fotografiet er frå slåtten hjå Birger Reve på Kviljo ein tidlegare sommar.


På Jæren er våronna så vidt i gang, medan grasdyrkarane elles i Sør og Vest er klar til innsats når vêret lagar seg.


Sjur Håland


Uvissa rår kring kva som skjer rundt neste sving. Trass dystre prognosar for den globale matmarknaden og eksplosjonsarta kostnadsutvikling på bøndene sine innsatsfaktorar, beheld grasdyrkarane Bondevennen har snakka med roen og køyrer på med våronn og gjødsling – som normalt.


– Våronna blir som andre år. Det handlar om husdyrgjødselspreiing og fornying av litt av enga. I tillegg dyrkar me litt bygg, det skal me også gjera i år, seier Birger Reve.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: