BN+

Vil bygge kunnskap: Mjølkebonde og konsernstyremedlem i Tine, Anders Johansen, er uroa over at særleg unge mjølkebønder veit lite om prisutjamningsordninga.


Prisutjamningsordninga blir undergravd og det er politisk motivert, seier konsernstyremedlem i Tine, Anders Johansen. No vil han at bøndene tek den viktige ordninga i forsvar.


Bothild Å. Nordsletten


– Me kan ikkje bli styrt berre av industrien og byråkratane. Det handlar om vår mjølk, vårt volum og vår framtid.


Anders Johansen meiner alvor. Som styremedlem i Tine og mjølkebonde i Velfjord i Nordland, er han uroa over det han hevdar er ei undergraving av ordninga som etter kvart har gjort at alle mjølkeprodusentar får lik grunnbetaling for mjølka, uansett kor dei bur. Ikkje minst er han uroa dersom næringa ikkje greier å bruka ordninga på ein måte som opprettheld konkurransekrafta til norsk mjølk i den norske marknaden.
På oppmoding frå Bondelag og produsentlag reiser han no rundt og ber bønder koma på banen for å trygga prisutjamningsordninga – og dermed eiga drift.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka:
Share This