Slepp kyrne ut, det er vår!

Slepp kyrne ut, det er vår!

Så langt byr våren på gode beiteforhold, men stort sett er det sauer og lam som får koma ut. Nortura-rådgivar Erling Eggebø etterlyser meir storfe i landskapet.

Pollinerande insekt liker kløver!

Pollinerande insekt liker kløver!

Mange bønder er opptatt av å legga til rette for insektliv. Frøforhandlarane merkar auka etterspørsel etter blomsterfrø, som kan vera vanskelege å få tak i. Hugs då at kløver kan gjera nytta.

Kalkunkunstnaren

Kalkunkunstnaren

Det heile starta med ein kunstnar med ei interesse for fuglar. No har Økodrift Homlagarden vakse til noko stort, og blåser nytt liv i nedlagte Vestlandsbruk.

Oppmodar til boikott av Bane Nor

Oppmodar til boikott av Bane Nor

Bane Nor startar arbeidet med å fjerne gjerder langs Sørlandsbanen Vest etter 1. desember. Bønder som fryktar for tryggleiken til folk og fe, vil freiste å hindra dei.