Praktiske erfaringar med spolorm

Praktiske erfaringar med spolorm

Dei fleste kjenner godt til plagene med spolorm og korleis dette kan handterast. Men stadig vekk kjem me som veterinær borti besetningar med både 20, 30 og 40 prosent spolorm-merknadar på slakt.