Den perfekte ku til sinlegging

Den perfekte ku til sinlegging

Hvordan ei ku presterer i en laktasjon, er nesten alltid avhengig av hvordan hun ble behandlet i den forrige laktasjon, og spesielt hvordan sinperioden var. Ta kontroll på hold, celletal, bein og klauver.

Livdyrhandel er risikofylt

Livdyrhandel er risikofylt

Kjøper du livdyr? Vær merksam! Det er uetisk, men faktisk ikkje ulovleg å selja livdyr, sjølv om seljar har mistanke om sjukdom. Du som kjøpar må sjølv ta ansvar.