MI MEINING

Vil ha kvote på smågris

11. juni 2018

Næringa skyter seg selv i foten med bruken av engangspurker

– Vi må ha en mer langsiktig løsning for svinenæringa, sier bonde Sjur Lauvdal. Han mener kvoteordning på smågris er den beste løsningen.

Jane Brit Sande

Partene i jordbruksforhandlingene ble enige om å utarbeide en mulig utkjøpsordning for svinebønder. Utkjøpsordning ble sist benyttet i 1999/2000, og ifølge Nortura ble 7400 purker kjøpt ut av produksjon. Melke- og slaktegrisbonde Sjur Lauvdal fra Marnardal i Vest-Agder, er kritisk til ordningen.

– Jeg mener utkjøpsordningen er et blaff. Næringa har hatt flere runder med denne løsningen tidligere, og det hjelper bare en kort stund. Utkjøp alene er ikke nok. Vi må ha en mer langsiktig løsning.

Lauvdal tar til orde for en kvoteordning på smågris.

– Men ikke en kvote som kan selges og leies ut, slik som i melkeproduksjonen, understreker han.

I dag er det konsesjon på tallet purker i besetning, eller satellitt. Lauvdal vil endre dette til kvote på antall smågris som leveres.

– Det er antall smågris som er problemet. Produksjonen per purke går opp, og de føder en til to unger mer per kull, sier han.

Slaktegrisprodusenter har de siste årene mer eller mindre velvillig gått med på å redusere slaktevekt, i håp om å få bukt med situasjonen.

– Slaktevekt er feil sted å redusere. Dersom vekta reduseres fra 82 til 80 kilo, må vekta på hele 40 gris reduseres før det tilsvarer én gris mindre inn i markedet, illustrer Lauvdal.

– En reduksjon i markedet må begynne med varen, og smågris er varen, sier han.

Lauvdal mener at med en kvote på smågris, kan markedsregulator lettere justere produksjonen på landsbasis.

– Vi Tine-bønder har fått justert forholdstallet på melkekvoten både opp og ned, etter hvordan markedet er. Dette er den mest rettferdige ordningen en kan komme fram til, sier han.

Smågriskvoter kan også føre til en annen effekt.

– Praksisen med engangspurker er et stort problem. I dag teller ikke ei purke som ei innsatt purke før etter hun har fått sitt første kull. Med en kvoteordning vil det første kullet også telle i produksjonen, og praksisen med engangspurker vil bli mindre attraktiv, sier han.

Lauvdal er ikke imponert over næringas egen holdning til praksisen.

– Næringa skyter seg selv i foten med bruken av engangspurker. Jeg er skuffet over Norsvin som ikke viser mer motstand mot dette. Som interesseorganisasjon burde de skjønne bedre hvordan markedet kan reguleres mest effektivt.

Stikkord denne saka: ,