Riktig kraftfôr viktig: Med økende verping og eggvekt øker behovet for energi og protein raskt. Illustrasjonsbilde.

Dagens verpehønshybrider for kommersiell eggproduksjon består av robuste høner med høy produksjon. Den genetiske utviklingen går stadig fremover og det viser igjen i blant annet mulighet for en lenger produksjonsperiode.

Maria Risdal, Fagleder fjørfe
Felleskjøpet Rogaland Agder

I takt med fremgang i dyrenes potensial følger en utvikling i kraftfôrsortimentet og bruken av de ulike alternativene.

Verpestart

En flokk høner går gjennom ulike faser gjennom innsettet, og næringsbehovet endrer seg i takt med de ulike fasene. Hos oppdretter er fôret tilpasset behovene for å utvikle fordøyelseskanalen, skjelettet og muskler. Senere hos eggprodusentene er det andre behov, nemlig et næringsbehov til produksjon av egg. Det er produksjonsperioden hos eggprodusentene jeg vil gå inn på i denne artikkelen.
Rundt 16 ukers alder flyttes flokken fra oppdretter til hønehus hos den enkelte eggprodusent. Den første til andre uken i innsettet anbefales Kromat Oppdrett 2. Det er det samme fôret flokken får hos oppdretter. Det gjør overgangen litt lettere for hønene enn om de både skulle flyttet og fått et annet kraftfôr. Mengden Oppdrett 2 den første tiden avtales med oppdretter.
Fra rundt 17 ukers alder til to prosent verping anbefaler vi Kromat Verp Start, maksimum 1 kg per høne. I denne perioden er dyrene fremdeles i vekst samtidig som de blir kjønnsmodne. Næringsbehovet endrer seg fra et behov til å dekke vekst og vedlikehold til også å dekke et behov for produksjon av egg. Kromat Verp Start brukes en kort periode for å tilvenne høna et høyere kalsiuminnhold og for å styrke medullærbeina. Medullærbeina er den delen av skjelettet som fungerer som kalsiumlager utover i innsettet for å sikre nok kalsium til produksjon av eggeskallet. Omtrent 2 uker før første egg legges, utvikles medullærbeinet. Det er derfor viktig med et eget fôr som inneholder nok kalsium, fosfor og D-vitamin.
Fosfor og D-vitamin blir nevnt i denne sammenheng fordi et optimalt opptak av kalsium er avhengig av tilstrekkelig dekning av blant annet fosfor og vitamin D. Disse tre næringsstoffene jobber sammen og et riktig mengdeforhold mellom dem er viktig og blir ivaretatt under optimering av kraftfôr.

Oppverping

Med økende verping og eggvekt øker behovet for energi og protein raskt. Behovet til proteinets sammensetning, aminosyrene, endrer seg også når hønene begynner å verpe. For eksempel oppstår et økt behov for aminosyren metionin. De ulike typene kraftfôr til verpehøns er optimert for å følge disse endringene. I oppverpsperioden er det viktig at hønene legger på seg nok kroppsvekt samtidig som behovet til verping og eggvektutvikling dekkes for at man skal få en flokk høner med god produksjon gjennom hele innsettet.
I Norge benyttes i dag hovedsakelig hvite høner av hybridene Lohmann og Dekalb til kommersiell eggproduksjon. De to hybridene har litt ulike behov under oppverping og anbefalingene for bruk av kraftfôrsortimentet er tilpasset dette.
For flokker av hybriden Lohmann anbefales KROMAT Verp Opp etter KROMAT Egg Start frem til rundt 26 ukers alder og/eller en eggvekt på 62 gram. Da dekkes behovet for økning i verping, eggvekt og kroppsvekt. Deretter anbefales Kromat Verp 1.
For flokker av hybriden Dekalb anbefales bruk av Kromat Verp 1 etter Kromat Egg Start for å dekke behovet for økning i kroppsvekt, utvikling av eggvekt og verpeprosent.

Økt behov for kalsium

Det er gunstig at så mye som mulig av kalsium til skalldannelsen kommer fra fôret istedenfor via kroppens egne lager i medullærbeina. Med økende alder reduseres evnen til å absorbere kalsium i tarmen og evnen til å mobilisere og ta i bruk kalsiumlagrene i medullærbeina. Medullærbeina blir mindre effektive med alderen på grunn av en stadig tapping av beinreservene. Det er derfor viktig at tappingen av beinreservene er minst mulig gjennom innsettet.
Kraftfôr har en kombinasjon av fine og grovere kalsiumpartikler for å sikre tilgang på kalsium gjennom hele døgnet etter anbefaling fra avlsfirmaene. For å produsere skall til ett egg er behovet for kalsium det samme om høna er 28 uker gammel eller 55 uker. Det er omtrent den samme mengden skall selv om eggene blir større. Med andre ord blir skallet tynnere og det er viktig å dekke behovet for kalsium. Grove kalsiumkilder har lenger oppholdstid i fordøyelseskanalen, som gir mulighet for absorpsjon og omsetting av kalsium om natta når skalldannelsen skjer og behovet for kalsium er størst.
KROMAT Verp 1S har et høyere kalsiuminnhold enn KROMAT Verp Opp og Verp 1. Blandingen anbefales når flokken har en eggvekt opp mot 64 gram eller er 45 uker gammel, for å sikre en god skallkvalitet. Det er mulig å supplere med ekstra kalsium gjennom innsettet og flere produkter er tilgjengelige. Grov skjellsand, Strøsingel Agri Krås og Peckstone er tilpasset kravene til verpehøns. Grov Skjellsand og Agri Krås stimulerer krås og gir gradvis tilskudd av kalsium som er gunstig under skalldannelsen. Peckstone er en porøs mineralstein som gir tilskudd av kalsium, magnesium og natrium og stimulerer til pikking og nebbsliping. Til frittgående høner er de også med og skaper aktivitet i strøet.

Eggvektutvikling

Det er flere blandinger i vårt kraftfôrsortiment som er tilpasset ulike flokkers behov. KROMAT Verp 2S anbefales når flokken er over 40 uker gammel og eggvektene er rundt 65 gram, for å flate ut eggvektutviklingen. KROMAT Verp 3S er et godt alternativ dersom eggvektene øker videre til 66 gram. Hvis eggvektene øker til 67 gram eller mer og man ønsker å senke eggvektene for å unngå utfordringer med høyere andel utsorterte egg, har det vært gode erfaringer med å bruke FK Verp 4S. Dersom FK Verp 4S er en blanding du vurderer, anbefaler vi å ta en prat med din Kromat-kontakt i FKRA.

Stikkord denne saka: , ,