Står sterkast i lag

Står sterkast i lag

– Ein balansert marknad og stabil pris kan berre skje om bøndene står i lag, seier Ole Nikolai Skulberg.

Historisk stort lager

Historisk stort lager

Nortura har nærmare 11.000 tonn kjøt på reguleringslager, eit historisk høgt volum. Ifølge direktør for Nortura Totalmarked, er det lite rom for nyetableringar i alle husdyrproduksjonar.

Varsko om overproduksjon av egg

Varsko om overproduksjon av egg

Nortura Totalmarked kom i dag med prognosar som viser ein overproduksjon av egg i 2019. – Det kjem ein overproduksjon av egg, og den kjem fort, seier Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.