No må me tenke utanfor boksen

No må me tenke utanfor boksen

Marianne Auestad Erga vil eksportere egg som ei løysing på overproduksjon. Ho vil ikkje akseptere at det ikkje lar seg gjere. – Reglar må kunne endrast til det betre, seier eggprodusenten frå Klepp på Jæren.

Kritisk til Nortura sitt Steinsland-kjøp

Kritisk til Nortura sitt Steinsland-kjøp

– Nortura-oppkjøpet av aksjeposten i Steinsland kom som lyn frå klar himmel, seier Odd Sele. Han og kollega Gurine Seland reagerer på manglande informasjon frå Fagutvalg egg og frå tillitsvalde elles før pressemeldinga i etterkant av handelen.

Tett, men ikkje for tett

Tett, men ikkje for tett

Tone Steinsland meiner små besetningar regulert gjennom konsesjonsregelverket reduserer konsekvensane av smitteutbrot på husdyrtette Jæren.

Åtvarar mot svenske tilstandar

Åtvarar mot svenske tilstandar

Masseavliving av høns i Sverige minner oss om verdien av mindre og spreidde besetningar i Noreg, meiner verpehønsprodusent Tone Steinsland.

Frå volumproduksjon til lokal satsing

Frå volumproduksjon til lokal satsing

Heidi og Jon Line sel Jærske Egg frå Line Gard til Coop-kjeda. Til våren opnar dei gardsutsal med sal av egg, kjøt og mjølk frå eigne dyr. – Me har nådd eit tak på volum, då må me tenke nytt, seier Jon.