Landstoppen: For 2017 er Rogaland på landstoppen både i antall branner og skadeutbetalinger (Illustrasjonsfoto).

Målrettet innsats mot el-relaterte brannårsaker har ført til færre landbruksbranner. For 2017 er imidlertid Rogaland på landstoppen både i antall branner og skadeutbetalinger.

Pål-Arne Oulie
Landbrukets Brannvernkomité

Antall og omfang av landbruksbranner begynte å øke kraftig fra 2007, ogsærlig var det økning på branner med skadeomfang kalkulert til over fem millioner kroner. Hardest rammet var veksthus og grisehus. Det ble gjort en innsats gjennom Landbrukets brannvernkomité for å finne årsakssammenhenger. Det viste seg at andelen av el-relaterte branner var høy. To av tre branntilløp i driftsbygninger kunne spores til elektrisk anlegg og -utstyr. Blant annet vekstlyspærer, viftemotorer og sikringsskap utmerket seg. Dette ble grunnlaget for et mer målrettet forebyggende arbeid mot el-relaterte branner.

Krever kontroll

Først ble det stilt krav om varmedeteksjon på vifter med avtrekk over tak. Fra 2014 ble el-kontroll for landbruk styrket. Alle husdyrbruk er underlagt krav om el-kontroll hvert tredje år, gjennom forskriftskrav fra Mattilsynet, men det er ikke stilt krav om hva slags el-kontroll.
Tidligere hadde forsikringsbransjen stilt krav om el-kontroll etter «bolig-standard» for landbruket. Nå ble det stilt krav om «nærings-standard» og sertifiserte el-kontrollører med varmesøkende kamera, for å avdekke lysbuer og varmgang. Forsikringsbransjen, med Gjensidige i front, har stilt dette kravet for alle husdyrbruk som ut fra dyretallet har krav om brannalarm, for kornbruk med elektrisk oppvarmet korntørke og for veksthus med elektrisk vekstlys.

Færre branner

Nærmere 30.000 bruk er i målgruppa for en forsterket el-kontroll. Dette er en mer omfattende, og dermed noe dyrere kontrollform. Samtidig har den vist seg effektiv og forsikringsbransjen gir derfor høyere rabatt, slik at merprisen i snitt er tjent inn med redusert forsikringspris i løpet av to år. I tillegg er det laget tilskuddsordninger som gir 5.000 kroner til bønder som får krav om denne typen kontroll og lukker avvik.
Siden satsingen for økt brann- og el-sikkerhet startet i 2014 har utviklingen i antall og omfang av branner flatet ut, og ser ut til å kunne være fallende. Det var 64 branner på landsplan i første halvår 2017, mot toppåret 2014 da det var 222 landbruksbranner på årsbasis. Rogaland topper imidlertid brannstatistikken i år, med 17 branner og til sammen 28 millioner kroner i skadeomfang.

Kilde: Landbrukets brannvernkomité

Kilde: Landbrukets brannvernkomité

NEK 400 Landbruk – sikrer egnet el-installasjon for landbruksbygg

Det er varierende kvalitet på elektroarbeid i driftsbygninger og høy andel el-relaterte branner i landbruket. Derfor er standarden NEK 400 Landbruk laget for bønder som skal bestille ny el-installasjon.

Landbruksbygg og særlig husdyrrom, har et tøft miljø for el-installasjon. Brukes feil materiell og uegnede løsninger blir resultatet redusert driftssikkerhet og økte vedlikeholdskostnader. Korrosive gasser, fukt, vann, støv, temperaturvariasjoner, høy energiflyt og brennbare omgivelser krever at det gjennomføres kompetent prosjektering og god fagmessig utførelse av el-anlegg i landbruksbygg. Hvis dette ikke er tilfellet reduseres driftssikkerheten og levetiden, mens vedlikeholdskostnader og risiko for brann øker.

Elektriker gjør feil

Landbrukets brannvernkomité (LBK) gjorde i 2014 en gjennomgang av 35 kontrollrapporter etter at det var gjennomført el-kontroll etter næringsstandard med varmesøkende kamera i landbruksbygg. Utvalget var hovedsakelig fra el-kontroller i grisehus, som på dette tidspunktet var mest brannutsatt. Det viste at 60 prosent av påviste alvorlige brannfarlige feil skyldtes elektriker. Årsaken viste seg å være slurv, brudd på forskriftskrav og manglende forståelse for spesielle utfordringer i landbruksbygg.

Spesifikasjon for landbruksbygg

Når et bygg er tatt i bruk og tiden har gått før el-feilene avdekkes er det utfordrende å reklamere. Dermed ender det som regel med at bøndene må betale for å rette elektrikernes feil. For å bedre situasjonen tok LBK initiativ til å utvikle en spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg. Resultatet ble NEK 400 Landbruk, som bygger på standard for lavspentanlegg, NEK 400. Der NEK 400 omfatter alle typer bygg, og er vag på konkrete løsninger for landbruk, er NEK 400 Landbruk langt mer konkret. Dette gjør det enklere å sammenligne tilbud, og det blir også mulig å etterprøve at det blir levert i henhold til avtale. NEK 400 Landbruk er laget tilstrekkelig konkret til at det er mulig å prøve en leveranse fra en el-installatør for retten.
NEK 400 Landbruk er et frivillig tilvalg for bonden som skal bestille elektroarbeid, og det er mulig å gjøre egne tilpasninger. Hensikten er å sikre et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere vedlikeholdskostnader, høyere kvalitet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Stikkord denne saka: ,