Måler varmgang i el-skapet

Måler varmgang i el-skapet

Moderne sensorteknologi med trådlaus kommunikasjon til din smarttelefon eller pc gjer det nå mogleg å ha full kontroll på eventuelle temperatursvingingar i sikringsskapa i driftsbygningane. Gjensidige er i ferd med å implementera teknologien i deira rabattordning.

Små grep gir mindre sjanse for ulukker

Små grep gir mindre sjanse for ulukker

Handtering av dyr er den arbeidsoppgåva som gir flest ulukker i norsk landbruk. Kjell Ole Fuglestad har gjort små, men smarte grep for å unngå ulukker når dyr skal flyttast på i fjøset hans.

Stigen gjekk i oppløysing

Stigen gjekk i oppløysing

Stoler du på den innvendige stigen i gjødsellageret om uhellet skulle vera ute? Det gjorde også Jan Arild Egeland – like til han oppdaga at stigen ikkje var der lenger.