Bygger nytt etter brannen

Bygger nytt etter brannen

Familien Hermansen opplevde det store marerittet ei augustnatt i fjor då meir enn 500 griser brann inne i eit 18 år gammalt grisehus. Nå er eit nytt, brannsikkert grisehus i ferd med å ferdigstillast på garden.

Måler varmgang i el-skapet

Måler varmgang i el-skapet

Moderne sensorteknologi med trådlaus kommunikasjon til din smarttelefon eller pc gjer det nå mogleg å ha full kontroll på eventuelle temperatursvingingar i sikringsskapa i driftsbygningane. Gjensidige er i ferd med å implementera teknologien i deira rabattordning.