BN+

På staden kvil: – Korkje avlingsmengd per daa eller kvaliteten på grovfôret har betra seg i Noreg dei siste tiåra. Samstundes har mjølkeytinga per årsku auka jamt. Hòlet i fôringssetelen er fylt med kraftfôr, skriv artikkelforfattaren. Arkivfoto Bondevennen.


Tal frå prosjektet Grovfôr 2020 syner stor variasjon i kostnad per FEm, og i variasjonen er det gøymt eit potensiale for kutt i kostnadane. Moglegheitene ligg i å leita fram dei sidene av grovfôrproduksjonen som gjev rom for betring.


Torleif Bakke Haavik, NLR Vest


To tredjepartar av jordbruksarealet i Noreg vert i dag nytta til dyrking av grovfôr. Mykje av dette arealet er ueigna for dyrking av åkervokstar. Betydinga av grovfôrproduksjonen står difor nasjonalt sett i ei særstilling.
Korkje avlingsmengd per daa eller kvaliteten på grovfôret har betra seg i Noreg dei siste tiåra. Samstundes har mjølkeytinga per årsku auka jamt. Hòlet i fôringssetelen er fylt med kraftfôr.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: