Lunt: Varme og tørre lam blir mer livsfriske enn kalde og fuktige. Foto: Bondevennen

Små lam trenger tørt og lunt underlag.

Arvid Reiersen, spesialinspektør, Mattilsynet

Forskrift om velferd for småfe krever at alle småfe skal ha adgang til bekvem, tørr og trekkfri liggeplass, der alle dyrene kan ligge samtidig. Små lam og kje skal i tillegg ha tilgang til tett liggeunderlag med tilfredsstillende varmetekniske egenskaper.

Det står ikke tydelig i den gjeldende forskriften hva som menes med små lam og kje. I forslag til ny Forskrift om hold av storfe, småfe og gris kreves det tett og isolerende liggeunderlag fram til lammene er 14 dager gamle.

I §9 angis det at metall og betong ikke har tilfredsstillende varmetekniske egenskaper som liggeunderlag i hus til sau som går på utegang. Dette gjelder også for små lam og kje.

En binge med bare spaltegulv er ikke godt nok til små lam. I enkeltbinger med spaltegulv er det hensiktsmessig å legge inn en plate/matte eller lage en halmseng som er stor nok til at lammene kan ligge samtidig. Halmseng, plastmatter, gummimatter, striesekker, papp, kraftfôrsekker i papir mm. tilfredsstiller kravene til tett og isolerende liggeunderlag så lenge det er tørt. Dette gjelder i både enkeltbinger og i fellesbinger der flere sauer går sammen med lammene sine. Det kan bli utfordringer med smitte og renhold med slike løsninger, så gode renholdsrutiner er viktig.

Noen sauebønder foretrekker å la sauene lamme på spaltegulvarealet for å slippe så mye fostervæske og søl i enkeltbingen. Sauene må da skjermes fra de andre. Det er viktig at en plukker opp lammene så de ikke blir liggende på spaltegulvet. Legg gjerne lammene i en lav kasse eller en balje med halm eller flis oppi. Nedkjøling, særlig på strekkmetall, er en dødsrisiko. Det setter lammene tilbake og de blir mindre livsfriske. Det tar lengre tid før nedkjølte lam kommer på spenen og får seg mat. Sauene må ha tilstrekkelig tilsyn i lamminga slik at lammene får en god start og en må har gode rutiner for å sikre at lammene får nok råmelk.

Fellesbinger med lam på talle er tilfredsstillende dersom en klarer å holde tallen tørr. Fellesbinger på spaltegulv krever at en for eksempel lager egne lammegjømmer med tilfredsstillende underlag der alle lammene kan ligge samtidig.

Stikkord denne saka: ,