bv09_fag1

Våre gode og gamle rapporter er nå modne for utskifting og oppdatering. De snart 35 år gamle rapportene, som vi er blitt så vant til og der vi vet hvor alle tall står oppført, blir erstatta av nye elektroniske rapporter.

 

Njål Vestøl
Rådgiver Tine

 

Noen tenker kanskje; – grrr – at «de» ikke kan la ting være slik som det har vært i alle år? Ingenting er lenger som før, og godt er det. Tenk om vi bare skulle suse gjennom livet uten forandringer?
Det ville blitt kjedelig det – eller?

Her finner du rapportene

Først og fremst må du være pålogga medlemssidene til Tine. Det er ingenting i veien for at du kan få brukernavn og passord uten å måtte registrere data inn sjøl. Jeg oppfordrer alle som har en datamaskin til å registrere seg inn her.
Rapportene finner du under mine data og rapporter i kukontrollen (se figur 1). Her vil du kunne se helseattest for buskapen, stambok/helseattest per dyr og periode og årsrapporter.
Når det gjelder perioderapporter, kan systemet maksimalt vise de 50 siste. Men da får du opp ganske mange opplysninger som du kanskje ikke har tatt vare på med den periodeutskrifta du har nå? På årsrapportene, kan du også se en del år tilbake, men det er ikke alle åra tilbake til 1990 som har så veldig mange opplysninger.
Jeg anbefaler dere å utforske disse utskriftene, og gjøre dere kjent med innholdet og funksjonaliteten.

bv09_fag2

Figur 1. Hvor finner jeg rapportene?

 

Hvorfor ny utskrift?

I forbindelse med lansering av ReKu og ny kukontroll, er det naturlig og se på behovet for nye rapporter og utskrifter. ReKu prosjektet er inne i sluttfasen, det vil si at vi er ferdige med det meste av funksjonaliteten. Etter min mening det blitt veldig bra og framtidsretta. Vi håper virkelig at dere, som produsenter, vil benytte det nye systemet som et styringsverktøy i besetningen. En stor forandring er at vi jobber online. Det betyr blant annet at om du registrerer en kalving, så kan du se registreringen på dyrestatuslista så fort du har klikka på lagre-knappen.
Alle produsenter som har fått periodeutskrift i februar og mars, har fått brev med opplysninger om de nye rapportene. Her er det også opplyst at det er mulig å bestille rapporten på papir. Da kan du ringe medlemstelefon, nummer: 815 02 000, eller du kan kontakte rådgiveren din, som ordner dette.

Hva er nytt?

Den store forskjellen er at rapportene ikke lenger automatisk kommer i posten, som en kvittering på utført mjølkeveiing. Men de ligger altså elektronisk på ditt eget område. Både årsrapporten og perioderapporten har muligheter for å legge inn egne måltall og lagre egne innstillinger. Det er viktig å merke seg at dersom du sletter cookies i nettleseren, så vil egne innstillinger også forsvinne. Du må da bare legge de inn på nytt. Begge rapportene har mulighet for å vises samla for buskapen, og en rapport for enkeltdyr.

Perioderapporten

Oppbygging av rapportene er egentlig ganske like i og med at det er muligheter for å legge inn egne måltall og egne innstillinger. Perioderapporten er nok litt forskjellig fra periodeutskriften som vi er blitt så kjent med, men altså mer fleksibel. I denne rapporten har vi samla dagens periodeutskrift og helseutskrift under ett. ( Se fig. 2 )

Figur 2. Perioderapporten

Figur 2. Perioderapporten

Årsrapporten

Årsrapporten er bygd opp i bolker slik vi kjenner til fra dagens årsutskrift. Dersom du tar fram årsrapport buskap, kan du velge å ta med opptil de 10 siste åra i rapporten. Du får da en grei oversikt, samtidig som du kan klikke på grafen ytterst til høyre som vil vise deg trendvisning for buskapen over valgte parameter. ( Se fig. 3. )
Årsrapport enkeltkyr har også mange opplysninger om enkeltdyra i besetningen. På samme måte som ellers i ReKu, kan du ved å klikke på kolonneoversikten over for eksempel proteinprosent fort få opp den kua som er høyest eller lavest på akkurat dette parameteret. De tre øverste linjene som inneholder sum og middel, blir ikke med i rangeringa.

Figur 3 Årsrapport, meierilveranse

Figur 3 Årsrapport, meierilveranse

 

Stikkord denne saka: ,