BN+

Tilstandsrapport: Korleis ser jorda di ut? Er den pakka? Ta med deg ein spade og grav hol. Ved hjelp av Jordlappen kan du lære deg å vurdere jordtilstanden.


Visste du at jorda di sørger for vasskrinsløpet, klimaet, resirkulering av næringsstoff og er grunnlaget for alle artar som lever på land? Det løner seg å bli betre kjent med jorda du har på garden din.


Lena Abel, Norsk Landbruksrådgiving Vest


Kva er jord, eigentleg? Jord eller lausmassar blir brukt som felles omgrep for alt naturleg organisk og uorganisk lausmateriale som dekker berggrunnen. Jordsmonn er den øvste delen av jorda som blir påverka av klima, plantar og jordorganismane. Med matjordlaget meiner vi dei øvste ca. 0 til 25 cm. I kartverk og arealplanlegging er matjord nemnt som dyrka eller dyrkbar mark.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: