Bruksstruktur ute av kontroll

Bruksstruktur ute av kontroll

Rasmus Mjølhus meiner det er på tide å ta tilbake statens forkjøpsrett. – Nabobruk vert ofte oversett når jord kjem for sal, og me endar med dekk og diesel, seier bonden frå Klepp.

Vil ha nye jordprøvar

Vil ha nye jordprøvar

Viss jordprøvane hadde vist meir av kva jordbiologien kan bidra med, kunne ein redusert gjødselmengda og oppnådd same resultat, seier kornbonden Hellek Berge.

På tide å stikke fingeren i jorda!

På tide å stikke fingeren i jorda!

Visste du at jorda di sørger for vasskrinsløpet, klimaet, resirkulering av næringsstoff og er grunnlaget for alle artar som lever på land? Det løner seg å bli betre kjent med jorda du har på garden din.

Leitar djupt etter jorda sine kvalitetar

Leitar djupt etter jorda sine kvalitetar

For første gong vert jordsmonnet på Vestlandet kartlagt. Det er viktig kunnskap med tanke på jordvern og klimatilpassing. – På eit vis er dette ei jordvern-kartlegging, seier NIBIOs folk på åkeren.