Finnøy: Fulldyrka blei overflatedyrka

Finnøy: Fulldyrka blei overflatedyrka

Halvparten av dyrkajorda på garden har, utan bonden var klar over det, blitt endra frå fulldyrka til overflatedyrka av styresmaktene. Dermed fekk Peder Bergøy redusert avlingsskadeerstatninga med kring to tredjedelar.

Stikk nasen i jorda di

Stikk nasen i jorda di

– Dyrka areal er ein knapp ressurs, men me har ein stor unytta kapasitet i jordvolumet, seier Reidun Pommeresche, forskar ved NORSØK.