Vil ha nye jordprøvar

Vil ha nye jordprøvar

Viss jordprøvane hadde vist meir av kva jordbiologien kan bidra med, kunne ein redusert gjødselmengda og oppnådd same resultat, seier kornbonden Hellek Berge.

På tide å stikke fingeren i jorda!

På tide å stikke fingeren i jorda!

Visste du at jorda di sørger for vasskrinsløpet, klimaet, resirkulering av næringsstoff og er grunnlaget for alle artar som lever på land? Det løner seg å bli betre kjent med jorda du har på garden din.

Leitar djupt etter jorda sine kvalitetar

Leitar djupt etter jorda sine kvalitetar

For første gong vert jordsmonnet på Vestlandet kartlagt. Det er viktig kunnskap med tanke på jordvern og klimatilpassing. – På eit vis er dette ei jordvern-kartlegging, seier NIBIOs folk på åkeren.

Aurhelle som sperrelag

Aurhelle som sperrelag

Aurhelle i jord er tette lag som skuldast nedvasking og samankitting av løyste sambindingar. Aurhelle reduserer infiltrasjonen av sigevatn, og kan føra til dårleg drenering sjølv på grovkorna jord. Kalking og høgare pH nedover i jordprofilet kan seinka utvikling av aurhelle.