Gode råd treng ikkje vere dyre: Prisen på mineralgjødsel aukar, men gode råd om optimal gjødselutnytting er ikkje dyre i denne artikkelserien frå NLR! Foto: Istock

I år er mineralgjødsla ekstraordinært dyr. Derfor er det endå viktigare enn før å gjere alt du kan for å utnytte denne innsatsfaktoren maksimalt, skriv Ole Arnfinn Røysland Fitjar, NLR Rogaland og Dag-Arne Eide, NLR Vest, i ein av fleire fagartiklar om gjødsling denne veka. 

Seks gonger i året trykker Bondevennen aktuelle fagartiklar for aktive og kunnskapstørste bønder i samarbeid med NLR Rogaland, NLR Vest og NLR Agder. Desse artiklane om gjødsel utgjer årets første sesongrelevante «fagdose» frå Norsk Landbruksrådgiving.

Artiklane er opne for Bondevennen sine abonnentar. NLR-kundar som ikkje er abonnentar, får tilsendt lenke til digital versjon av bladet på e-post.
Trykk på tittel eller bilete for å kome til saka.

Bruk av fôrerter i gjenlegg
Forfattarar: Svein Lysestøl, NLR Agder og Ole Arnfinn Røyseland Fitjar, NLR Rogaland

Ære være blautmøkka!
Forfattar: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

Slik sprer du mineralgjødsla presist
Forfattarar: Jan Karstein Henriksen og Nere Knutson Haugå, NLR Agder og Atle Lende, NLR Rogaland

Hvordan gjødsle kornet i år?
Forfattarar: Sigbjørn Leidal og Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

Korleis gjødslar du enga best?
Forfattarar: Ole Arnfinn Røysland Fitjar, NLR Rogaland og Dag-Arne Eide, NLR Vest

Stikkord denne saka: