BN+

Skjerm: Med sporfølgjar styrer du traktoren sjølv og brukar piler eller ledlys på skjermen til å sikte etter. Foto: Istock


Er du nysgjerrig på presisjonslandbruk? Ein sporfølgjar er eit godt, og forholdsvis rimeleg, hjelpemiddel.


Gunstein Dyrdal, Rådgjevar maskinteknikk, Norsk Landbruksrådgiving Vest SA


Ein sporfølgjar hjelper deg først og fremst med køyremønster. Tastar du inn arbeidsbreidda og køyrer første drag sjølv, lagar sporfølgjaren siktelinjer for neste drag. Du styrer traktoren sjølv, og bruker piler eller ledlys på skjermen til å sikte etter. Sporfølgjaren merkar av i skjermen med ein farge kor du har køyrt på jordet, slik at det er lett å sjå. Prisen på slike sporfølgjarar ligg på kring 15 –25.000 kroner pluss moms.

Korleis fungerer ein sporfølgjar?

Skal ein bruke GPS i landbruket, må ein auke presisjonen frå vanleg GPS. Ein telefon eller bilnavigasjon med GPS har varierande nøyaktigheit på rundt to til fire meter. For å auke presisjonen lyt vi bruke eit korreksjonssignal i tillegg. Egnos er eit slik signal. Det er gratis og standard på alle GPS-løysingar i landbruket. Egnos har nøyaktigheit på 20 – 30 centimeter. Det er tilstrekkeleg til sporfølgjing. Ynskjer du høgare nøyaktigheit, finst det fleire løysingar. Då må du betale for abonnement.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka:
Share This