BN+

Godsaker: Ungt gras på vårbeite er proteinrikt og har høg fôreiningskonsentrasjon.


Gode vårbeite er gull verdt. Sau og lam får ein god start på beitesesongen, og det er avgjerande for at lamma skal vere fine når hausten kjem.


Birgitt Harstad, NLR Rogaland


For å få ein gunstig plantesamansetnad på beita og for å utnytte gjødsla på best mogeleg måte, så er det viktig å kalke beita til høveleg nivå. Det er etter kvart blitt bygd mange vegar i beita i Rogaland, og det gjer kalkinga lettare å gjennomføre. Det er også tilbod om kalking frå helikopter annankvart år, og gjennom åra er det mange som har fått kalka brattlendte beite på denne måten.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,
Share This