BN+

Stor variasjon i pH: Figuren syner eit av skifta me tok ut posisjonsfesta jordprøvar på i vinter. Dette var eit av skifta med størst variasjon, men me såg same tendensen mange stader med stor variasjon på pH. Kartet illustrerer tydeleg korleis behovet for kalk er innan eit skifte, med raud farge som indikerer stort behov, grønt lite, på grått område er det ikkje behov for kalk i det heile. På dette skiftet varierte pHen frå 5,0 som lågast, til 7,7.


Ikkje spar på kalken. Presisjonsteknologi fører til betre utnytting av kalken og jamnar ut variasjonen i pH.


Odd Ingebret Paulsen, NLR Rogaland


Jordleige, maskinkostnader og innsatsmidla me brukar i landbruket blir dyrare, og marginane blir mindre. I prosjekt som Grovfôr 2020 ser me at det er stor variasjon i framstillingsprisen av grovfôr, og det er heilt tydeleg at store avlingar gjev billegare fôr. Dyr leigejord og store avstandar frå jord til fjos speler også inn. Det bør difor vere sjølvsagt å ha ei målsetjing om å produsera mest mogleg på det arealet du har tilgjengeleg. Med auka gjødselprisar blir det endå viktigare å utnytta gjødsla og leggja til rette for at plantene skal trivast. For å oppnå dette er rett pH eit viktig moment.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.