Siste frå Bondevennen:

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

Abonnement / prøveblad

Forsider

Er du ein Bondevenn? Nå kan du få tilsendt eit par utgåver av Bondevennen til gjennomlesing. Gratis og heilt uforpliktande.

Bondevennen kjem ut 40 gonger i året. Eit års abonnement kostar kr. 1030,-, inkludert tilgang til elektronisk utgåve.

Kva får du?
Solid og variert fagstoff, gardsreportasjar, landbrukspolitikk og dekning av landbruket sine organisasjonar.

Bondevennen har sidan 1898 vore det leiande fagbladet for landbruket på Sør- og Vestlandet. Bondevennen er eit samlande referansepunkt og ein viktig bærar av bondekulturen i regionen – på tvers av generasjonar.

Bruk skjemaet under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Abonnement» eller «Prøveblad».

Du blir ikkje bli registrert for seinare marknadsføring etc.

 

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.