Siste frå Bondevennen:

Er i tvil om han skal bli bonde

Er i tvil om han skal bli bonde

– Ikkje for ein kvar pris, seier Halvard Bøe (24). Den komande bonden vil ikkje inn i eit yrke som krev at han må henta inntekt utanom for å greia komande investeringar og unngå å bli minstepensjonist.

Råd mot leverikter på frammarsj

Råd mot leverikter på frammarsj

Leverikten brer om seg både geografisk og i vertsdyret. Det finst behandling, men det er viktig å prøve å førebygge problemet.

Uroa for dei unge bøndene

Uroa for dei unge bøndene

Flekkefjord Bondelag er uroa for arbeidsmengda til dei nyetablerte bøndene i kommunen. No ventar dei inntektsvekst i årets jordbruksoppgjer, sa dei til Bondelagsdelegasjonen frå sentralt hald.

Abonnement / prøveblad

Forsider

Er du ein Bondevenn? Nå kan du få tilsendt eit par utgåver av Bondevennen til gjennomlesing. Gratis og heilt uforpliktande.

Bondevennen kjem ut 40 gonger i året. Eit års abonnement kostar kr. 1030,-, inkludert tilgang til elektronisk utgåve.

Kva får du?
Solid og variert fagstoff, gardsreportasjar, landbrukspolitikk og dekning av landbruket sine organisasjonar.

Bondevennen har sidan 1898 vore det leiande fagbladet for landbruket på Sør- og Vestlandet. Bondevennen er eit samlande referansepunkt og ein viktig bærar av bondekulturen i regionen – på tvers av generasjonar.

Bruk skjemaet under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Abonnement» eller «Prøveblad».

Du blir ikkje bli registrert for seinare marknadsføring etc.

 

Error: Contact form not found.