Siste frå Bondevennen:

Har verktøya mot gnagarane

Har verktøya mot gnagarane

Sjølv om kontaktpulveret ikkje lenger er i bruk, har skadedyrfirma stadig verktøya dei treng for å hjelpa deg mot invasjon av rotter og mus. Men førebyggande tiltak blir alltid vurdert før det blir lagt ut åtestasjonar med kjemikaliar.

Endrar landbruksråda i 2024

Endrar landbruksråda i 2024

Namneendring, strukturendring, og mindre rom til regional tilpassing. Slik blir dei regionale landbruksråda i 2024.

Familien krympar

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Abonnement / prøveblad

15. februar 2017

Forsider

Er du ein Bondevenn? Nå kan du få tilsendt eit par utgåver av Bondevennen til gjennomlesing. Gratis og heilt uforpliktande.

Bondevennen kjem ut 40 gonger i året. Eit års abonnement kostar kr. 1030,-, inkludert tilgang til elektronisk utgåve.

Kva får du?
Solid og variert fagstoff, gardsreportasjar, landbrukspolitikk og dekning av landbruket sine organisasjonar.

Bondevennen har sidan 1898 vore det leiande fagbladet for landbruket på Sør- og Vestlandet. Bondevennen er eit samlande referansepunkt og ein viktig bærar av bondekulturen i regionen – på tvers av generasjonar.

Bruk skjemaet under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Abonnement» eller «Prøveblad».

Du blir ikkje bli registrert for seinare marknadsføring etc.

 

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.