Siste frå Bondevennen:

Rogaland grønkar – og stilnar

Rogaland grønkar – og stilnar

Bøndene blir færre. Noreg har ifølge Landbruksdirektoratet att berre 36.299 bruk med jordbruksareal i drift. Det er 375 færre enn i fjor, og snaue 2500 færre enn i 2017. Raskast går det ned i Troms, Nordland, Agder og deler av Innlandet. Men i samtlege fylke forsvinn bøndene.

Giftige, grøne nåler

Giftige, grøne nåler

Heldigvis er sauene laga slik at dei held seg unna giftige planter. Men i somme tilfelle kan det gå gale – svært gale.

Abonnement / prøveblad

Forsider

Er du ein Bondevenn? Nå kan du få tilsendt eit par utgåver av Bondevennen til gjennomlesing. Gratis og heilt uforpliktande.

Bondevennen kjem ut 40 gonger i året. Eit års abonnement kostar kr. 1030,-, inkludert tilgang til elektronisk utgåve.

Kva får du?
Solid og variert fagstoff, gardsreportasjar, landbrukspolitikk og dekning av landbruket sine organisasjonar.

Bondevennen har sidan 1898 vore det leiande fagbladet for landbruket på Sør- og Vestlandet. Bondevennen er eit samlande referansepunkt og ein viktig bærar av bondekulturen i regionen – på tvers av generasjonar.

Bruk skjemaet under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Abonnement» eller «Prøveblad».

Du blir ikkje bli registrert for seinare marknadsføring etc.

 

[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]