Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ole Tjugum hadde fjøsteikningane klar. Han skulle bygge lausdrift med mjølkerobot til raudkollene sine. No har han leidd ut mjølkekvota. Byggeplanane er lagt på is.

– God tru på neste generasjon

– God tru på neste generasjon

Med svigerdotter Amalie Ravndal på laget har Elin Hobberstad tru på ei framtid for mjølkeproduksjonen på garden. – No kan eg reise vekk ei heil helg utan å ta med pc for å sjekke roboten, seier ho.