Med falkeblikk på ku og kalv

Med falkeblikk på ku og kalv

Skal jeg tjene penger må jeg klare å holde dyra mine friske. Da kan jeg ikke overlate noe til tilfeldighetene, sier Niels Erik Haahr, bonden som har Danmarks høystytende melkekyr.

Tre ledd i ein lang tradisjon

Tre ledd i ein lang tradisjon

To generasjonar Pollestad speglar femti års landbrukshistorie. Snart skal neste generasjon ta slektsgarden inn i ei ny tid. – Kunnskap og dyrevelferd blir viktig, seier den unge Rasmus Pollestad.