Urinstein hjå vêr

Urinstein hjå vêr

Urinstein er eit velkjend problem hjå mange av husdyra våre. Har du ein akutt sjuk vêr, undersøk penis. Tilstanden er svært smertefull og alvorleg, men kan førebyggast med rett fôring.

Mark i systemet

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.