Fekk Gjensidige til å snu

Fekk Gjensidige til å snu

Tommy Horpestad reagerte på at forsikringa hans ikkje dekte saneringskostnadane etter ringorm-smitte i fjøset. Med draghjelp frå Bondelaget fekk han Gjensidige til å snu.