Brått bonde på Gollakgarden

Brått bonde på Gollakgarden

Erling Vangsnes (48) er eldste generasjon på Gollakgarden. Det hender han saknar kårfolket, både til å spørja til råds, men òg for å ha nokon som har eit auge med flokken når han sjølv ikkje kan vera heime.

Fire generasjonar på same tun

Fire generasjonar på same tun

Astrid Gilbakken og Sjur Lid overtok Gilbakken gard for fire år sidan. Dei deler tun med to generasjonar kårfolk, som alle bidreg på sitt vis i drifta på garden – og til barnepass.

Ta praten!

Ta praten!

Mange kvir seg for å koma i gang med samtalane om generasjonsskifte på garden. Ikkje så rart, seier Ole Christen Hallesby, rådgivar i eigarskifte på gardsbruk. Han kallar samtalane ein kommunikasjonseksamen i familien.