Status for smågriskvaliteten i Rogaland

Status for smågriskvaliteten i Rogaland

Nær alle purkebesetningane som me har tatt blodprøvar av for APP-bakterien av type 3/6/8 er gjennominfisert. Samstundes varierer USR-data for hjartesekk- og brysthinnebetennelse mykje mellom besetningar med same smågrisleverandør.

Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.