Trur på Inn på Tunet

Trur på Inn på Tunet

250 personar, fulle av læringslyst og omsorg, vart samla til Inn på Tunet-konferansen i Stavanger.