Står sterkast i lag

Står sterkast i lag

– Ein balansert marknad og stabil pris kan berre skje om bøndene står i lag, seier Ole Nikolai Skulberg.

Sluttfôring av lam

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

Vil ha færre saueslakt

Vil ha færre saueslakt

Eit stort reguleringslager av sau gjer at Nortura oppmodar sauebønder til å levere fleire lam per sau som blir slakta.