Send jordbruksmeldinga i retur

Send jordbruksmeldinga i retur

«For Vestlandet og distriktsjordbruket generelt, er dette so store negative endringar, at det mest nærliggande rådet til Stortinget vert å sende Jordbruksmeldinga i retur til regjeringa.», skriv bondelagsleiarane på Vestlandet.

Ærespris til Kjell Åge Aardal

Ærespris til Kjell Åge Aardal

– Eg har vore bonde i 30 år, og har stor respekt for korleis tidlegare generasjonar har rydda og slite for å brødfø seg og dyra sine. Det har vore viktig for meg å ta vare på dette, seier Kjell Åge Aardal, frå Brattland utanfor Bergen.

Frå avfall til verdifull hagejord

Frå avfall til verdifull hagejord

Det starta med tare og kloakkslam på sandjorda på garden til Thore Refve. I dag, 50 år seinare, tek Reve Kompost imot fleire tusen tonn avfall frå landbruket og omdannar det til næringsrik kompost.