Film – Forenkla jordarbeiding

Film – Forenkla jordarbeiding

Tor Torland fornyer enga kvart 3. år, og pløyer rundt 100 dekar kvart år. Med ein frontpakkar i lag med såsettet, kan bonden så rett i pløgsla og gjera jordarbeidinga enklare.

VÅR

VÅR

Sola varmar jorda. Nye vekstar spirer fram. Takk for maten, gode bonde.