Ferdig pruta krav

Ferdig pruta krav

Bøndene meiner heile 11,5 milliardar kroner må på bordet for å kompensere kostnadsveksten og å tette inntektsgapet mellom jordbruket og dei andre gruppene. Kravet er så godt som ferdig pruta, seier Marit Epletveit og Torbjørn Norland.

Siste stikk før oppgjeret

Siste stikk før oppgjeret

Ammeku-bonde Gunnar Bjørdal nytta høvet då Landbruks- og matminister Sandra Borch var på sitt siste gardsbesøk før jordbruksforhandlingane.

– Jordbruket fomlar

– Jordbruket fomlar

Korkje faglaga eller Senterpartiet er godt nok budde på vårens jordbruksoppgjer, meiner Sp-nestor og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Lovar å snu skuta

Lovar å snu skuta

Bondelagsleiar Bjørn Gimming lovar å utnytta det politiske handlingsrommet og leggja til rette for ein snuoperasjon i komande jordbruksoppgjer.