Vil redusere grunnkvotane

Vil redusere grunnkvotane

– Ein reduksjon av grunnkvotane vil ikkje generere omsettingsavgift all den tid staten eig kvoteordninga for mjølk, seier Per Ådne Skårland.

Tragisk med nullkrav for svin

Tragisk med nullkrav for svin

Geir Nesse og Sem Garborg er skuffa over Bondelaget og oppgitt over nok eit null-krav for svinebøndene. – Tragisk, me treng auka målprisar nå, seier dei.

Glad for avtale

Glad for avtale

– Tilbakemeldingane eg har fått så langt, er at våre medlemmar er glade for at me kom i mål med ei jordbruksavtale også dette året, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit.

Nå kjem lova om god handelsskikk

Nå kjem lova om god handelsskikk

Åtte år etter Steensnæs-utvalet sine kritiske merknadar til maktkonsentrasjonane i matvarekjedene, ser det ut til at lova om god handelsskikk blir politisk behandla. – På høg tid, seier Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag.