På hver side av melkekvota

På hver side av melkekvota

Agder har bare 300 melkebruk igjen. Nå vil hver tiende av dem slutte. 35 melkebønder har bedt staten kjøpe kvoter tilsvarende tre millioner liter. Hva annet skal en gjøre når beitet er skrint og ungene vil annet?

Fleire kyr på mindre kvote

Fleire kyr på mindre kvote

Kathrine Kinn satsar på mjølkeproduksjon på Telemarkskyr. – Dei gamle kurasane kan vere eit godt alternativ for fleire når mjølkevolumet no skal ned, meiner ho.

Fyrar seg opp i svinedebatten

Fyrar seg opp i svinedebatten

– Eg er lett å fyra opp, seier Sem Garborg. Nå tek den fritalande Time-bonden til orde for at nye smågrisprodusentar som vil inn, må betala tilsvarande det som blir betalt når purker blir kjøpt ut.