Bøndene må bidra i krevjande svinekjøtmarknad

Bøndene må bidra i krevjande svinekjøtmarknad

Behandling av spolorm, rett kraftfôr mot magesår og brunst, var blant tema då svineprodusentar under Norsvin Sør-Vest sette kvarandre stevne sist helg. Men hovudtema var likevel det evige spørsmålet om korleis svinebøndene kan tilpassa produksjonen til ein alltid varierande marknad.

Vil selge meir sognefrukt

Vil selge meir sognefrukt

Fruktbønder på vestlandet fryktar dei vil tape i konkurransen mot meir lettdrivne bruk i aust. No krev dei at politikarane har ein bevisst strategi for å auke salet av norsk frukt, ikkje berre produksjonen.

Q først med klimamjølk i kartongen

Q først med klimamjølk i kartongen

Q-mjølk frå tre lausdriftsfjøs i Gausdal skal frå september seljast i liters kartongar som Klimamelk til forbrukarane. Velkommen etter, seier Tine, som framleis forskar på metanreduserande fôrtilsetjing.

Når makta rår

Når makta rår

Dagligvaremakta temmes ikke med priskontroll og økt regulering. Som bønder må vi må selv ta større ansvar for egen merkevarebygging, kanskje til og med distribuere og selge produktene våre selv.