Vil selge meir sognefrukt

Vil selge meir sognefrukt

Fruktbønder på vestlandet fryktar dei vil tape i konkurransen mot meir lettdrivne bruk i aust. No krev dei at politikarane har ein bevisst strategi for å auke salet av norsk frukt, ikkje berre produksjonen.

Q først med klimamjølk i kartongen

Q først med klimamjølk i kartongen

Q-mjølk frå tre lausdriftsfjøs i Gausdal skal frå september seljast i liters kartongar som Klimamelk til forbrukarane. Velkommen etter, seier Tine, som framleis forskar på metanreduserande fôrtilsetjing.

Når makta rår

Når makta rår

Dagligvaremakta temmes ikke med priskontroll og økt regulering. Som bønder må vi må selv ta større ansvar for egen merkevarebygging, kanskje til og med distribuere og selge produktene våre selv.

Må ha is i magen

Må ha is i magen

Skulle vi nå ha bygd fjøs for å dekke en korona-drevet etterspørsel, ville vi fort endt opp med en overproduksjon i flere år fremover.