Geno-bøndene vil ha kombikua

Geno-bøndene vil ha kombikua

Konkurranse er skjerpande i storfeavlen, hevdar marknadssjef i Geno og NRFentusiast, Hans Storlien. NRF møter dei reine mjølkerasane med det dei meiner er ei berekraftig kombiku – som skal få eit betre jur.

Bøndene vil ha haldbare kyr

Bøndene vil ha haldbare kyr

Harald Kolstad sine oksesædkundar vil ha haldbare spesialmjølkekyr. Kua som ikkje skal rekrutterast etter, blir gjerne inseminert med hannsæd frå kjøtfe.

Tilbakehaldt etterburd

Tilbakehaldt etterburd

Du kan lukte det og sjå det, men kva kan du gjere med det? Behandlinga er omstridt, men om kyra ikkje klarer å kvitte seg med etterburden, kan ho bli sjuk.