Geno-bøndene vil ha kombikua

Geno-bøndene vil ha kombikua

Konkurranse er skjerpande i storfeavlen, hevdar marknadssjef i Geno og NRFentusiast, Hans Storlien. NRF møter dei reine mjølkerasane med det dei meiner er ei berekraftig kombiku – som skal få eit betre jur.