Nyttig med eige nettverk

Nyttig med eige nettverk

Det kan høyrast ut som ei fallitterklæring at vi i 2022 må ha eigne konferansar for kvinner. Men to dagar på Geno sitt kurs i avl, berre for damer, forklarer kvifor.

Avl på høgste nivå

Avl på høgste nivå

Når ein ny oksekatalog er i postkassane, samlast bønder og inseminørar på Genoloftet for å diskutere utvalet, okse for okse.

Lønnsom på NRF-toppen

Lønnsom på NRF-toppen

– Irsk melkeproduksjon er god business, sier Tom Dunne, som driver det som kanskje er verdens største reinrasede NRF-besetning.

Geno-bøndene vil ha kombikua

Geno-bøndene vil ha kombikua

Konkurranse er skjerpande i storfeavlen, hevdar marknadssjef i Geno og NRFentusiast, Hans Storlien. NRF møter dei reine mjølkerasane med det dei meiner er ei berekraftig kombiku – som skal få eit betre jur.