Kø for å legge om til lausdrift

Kø for å legge om til lausdrift

I Vestland og i Rogaland er det tomt for investeringsmidlar til mjølkeprosjekt. Også i Agder står bønder i kø. – Pengane tek nok slutt lenge før me er tom for søknadar, seier Katrine Solheim Aas hjå IN Agder.

Vil drive passe stort, men moderne

Vil drive passe stort, men moderne

Linn og Inge Vold rustar garden for neste generasjon. Det betyr ombygging til lausdrift og mjølkerobot – og full jobb på si. – Me ber garden litt på fingrane til neste generasjon, seier Inge.

Økonomitema samla 350 bønder

Økonomitema samla 350 bønder

Kor blir pengane av? Spørsmålet samla så mykje folk i ‘Den grøna bygda’, Undheim i Time, at både samfunnshuset og dei nærliggande parkerings­plassane vart sprengde av folk og bilar.

DB-auke i 2022, men bøndene held igjen

DB-auke i 2022, men bøndene held igjen

Dekningsbidraga for husdyrproduksjonane peika opp i 2022, syner ferske tal og tabellar frå Tveit Regnskap. Mykje tyder på at bøndene let eventuelle overskotsmidlar stå på konto og riggar seg for motbakkar som måtte koma.