Nortura: Må skyve på slaktetidspunkt

Nortura: Må skyve på slaktetidspunkt

Sal av heile storfeslakt til grossist er redusert til rundt ein tredjedel av normalen. No hopar det seg opp med storfeslakt på lager. Det får konsekvensar langt ned i bingane i fjøset.

Sparer kraftfôr med Grovfôrprogrammet

Sparer kraftfôr med Grovfôrprogrammet

Steinar Lima er saman med Tine i ferd med å finstille grovfôrproduksjonen og fôringa til drøvtyggarane på garden. For å ha full kontroll med grovfôrlageret og – kvaliteten – og for å spare mest mogleg kraftfôr og mineralgjødsel.

Ingen krisestemning – enno

Ingen krisestemning – enno

Bøndene betalar rekningane, og det er inga krisestemning i Sør-Vest. Vinteren kan likevel bli stri nok for dei som alt slit eller som har høgt straumforbruk, i følgje rekneskapsførarar Bondevennen har snakka med.

Lønnsom på NRF-toppen

Lønnsom på NRF-toppen

– Irsk melkeproduksjon er god business, sier Tom Dunne, som driver det som kanskje er verdens største reinrasede NRF-besetning.