Meiner Øksnevad ikkje leverer

Meiner Øksnevad ikkje leverer

Utdaterte fjøs, lærarar som ikkje er fagleg oppdatert, dårleg kommunikasjon og kaos: Naturbrukselevane Erlend Ropeid og Heidi Skårland meiner Øksnevad ikkje lever opp til forventningane.