Strategi er viktigare enn rase

Strategi er viktigare enn rase

Har du ein bevisst avlsstrategi eller flyt du med straumen? – Ein god strategi for utvikling av buskapen gir markant betre inntening, uavhengig av rase, seier avlsrådgivar Lars Byberg Timpelen.

Nortura: Må skyve på slaktetidspunkt

Nortura: Må skyve på slaktetidspunkt

Sal av heile storfeslakt til grossist er redusert til rundt ein tredjedel av normalen. No hopar det seg opp med storfeslakt på lager. Det får konsekvensar langt ned i bingane i fjøset.

N for revolusjon

N for revolusjon

Har det intensive landbruket møtt veggen? Følg med på nitrogen-konflikten i Nederland. Fundamentale endringer er underveis.