Grøntnæringa manglar mannskap

Grøntnæringa manglar mannskap

Med stengte landegrenser får utanlandske arbeidarar problem med å koma seg til norske veksthus og grønsaksåkrar i tide til sesongen. Det byr allereie på utfordringar.