BN+

Mål for hold ved kalving: På slutten av laktasjonen har kyrne lett for å leggja på seg og bli i litt for godt hold. Denne kua har om lag 4 i holdpoeng. Mange kan setja seg mål om at holdet bør liggja stabilt mellom 3 og 3,5 ved kalving og ved avsining. Kyrne skal vera litt «kantete».

Unngå feite kyr

Rett hold gjennom laktasjonen er viktig for at kua skal ha god helse, oppnå ynskjeleg avdrått og bli drektig att i rett tid.


Oddfrid Vange Bergfjord,
privatpraktiserande dyrlege i Sogndal og Luster, og frilansjournalist for Buskap.


Det blir sett høge krav til mjølkekyrne med tanke på både å bli drektige att innan ei viss tid etter kalving, ha god helse og at mjølkeytinga er på det nivået ein ynskjer. For å lukkast med mjølkeproduksjonen er det viktig med rett hold på dyra.
Hold vert målt på ein skala frå 1 – 5 der 1 er avmagra, medan 5 er overfeit. Ein ynskjer at holdet skal vera mest mogeleg stabilt gjennom laktasjonen, og liggja mellom 3 og 3,5 ved kalving og ved avsining. Frå kalving til topplaktasjon er det normalt og ynskjeleg med eit holdtap på mellom 0,25 - 0,5 holdpoeng. Det er viktig at holdtapet ikkje er større enn 0,5 poeng. Det går utover fruktbarheita og helsa til dyra.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,