E-gjetaren

E-gjetaren

Gjetaren anno 2017 er elektronisk, har full oversikt, og nyttar sitt eige internett – tingenes internett.

Mineraler og vitaminer til storfe

Mineraler og vitaminer til storfe

Fagartikkelen handler om hvor viktig det er at dyra har en balansert dekning av vitaminer og mineraler, både inn og ute på beite. Det har stor betydning for dyrehelse, produksjon og reproduksjon.

Rug til beite

Rug til beite

Rug har blitt en interessant beitevekst til mjølkekyr i Danmark. Planten kan bli aktuell til beiting også i Norge.

Norge – et utmarksland

Norge – et utmarksland

Av Norges landareal er 95 % utmark. Nesten halvparten av dette arealet er egna som husdyrbeite. Men ut fra ressursene kan bruken av beite mer enn dobles. Det viser beregninger fra NIBIO, som kartlegger vegetasjon og beiteverdier i utmarkslandet Norge.