Fire år med fjøs i tre

Fire år med fjøs i tre

Randi og Arnfinn angrar ikkje på at dei bygde fjøs i tre. – Både folk og fe trivst, det har mykje å seie, meiner dei.

Smart silofjøs

Smart silofjøs

Hjå Hege og Lars Torgny er det ikkje lenger silosaft og pressa gras i tårnsiloane.

Opningsferd

Opningsferd

Landbruket på Jæren viste musklar og inviterte til tre fjøsopningar på ein og same dag.