Smart silofjøs

Smart silofjøs

Hjå Hege og Lars Torgny er det ikkje lenger silosaft og pressa gras i tårnsiloane.

Opningsferd

Opningsferd

Landbruket på Jæren viste musklar og inviterte til tre fjøsopningar på ein og same dag.