BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI Landbruksbygg meiner byggesett er vegen å gå for å oppnå netto når lausdriftskravet for små og mellomstore mjølkebruk skal stettast. Felleskjøpet Agri er også i marknaden, les Austlandet, med sitt Modulfjøs.

Kontrollert kursendring

Kontrollert kursendring

Dei safe’a med litt for mange kyr og altfor mange kviger. Så utfordra avlsrådgivaren dei til å endre driftsopplegget: Nå skal det blir meir mjølk på færre kyr, og mindre arbeid i fjøset.