Skal bygge på Berge

Skal bygge på Berge

Sterk vilje og grundig planlegging trengst for å lukkast med mjølkeproduksjon i bratte vestlandsbakkar. Øyvind Berge er villig til å satse, og er glad for å ha foreldra med på laget.

Glade for at fjøset er bygd

Glade for at fjøset er bygd

Maren og Jon Olav Koldal handla brukt og la inn stor eigeninnsats for å halde kostnadane nede då dei bygde fjøs. Gitt dagens kostnadsbilete, er dei glade for at bygginga er ferdig.