Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Det har i det siste vore framsett påstandar om overproduksjon og svak lønsemd i geitemjølkproduksjonen. I tillegg føreslår styresmaktene frivillig oppkjøp av mjølkekvotar. Bondevennen tok turen til meieriet på Haukeli og fekk sjå eit meieri i positiv utvikling og med ein lønsam produksjon.

Geitemønstring på Dyrsku’n

Geitemønstring på Dyrsku’n

Tolv barn i alderen 7 – 15 år mønstra geit under Dyrsku’n i Seljord. Fleier av mønstrarane hadde trena geita si til å gjer ulike triks som dei viste fram for publikum.

Geitemønstring på Dyrsku'n

Geitemønstring på Dyrsku'n

Tolv barn i alderen 7 – 15 år mønstra geit under Dyrsku’n i Seljord. Fleier av mønstrarane hadde trena geita si til å gjer ulike triks som dei viste fram for publikum.