BN+

Vest slit: Alt peiker på behov for nye budsjettmidlar, seier Anders Felde i Byrkjelo. Arkivfoto


– Den reelle økonomiske situasjonen er langt dårlegare for Vestlandet enn det som kjem fram i talgrunnlaget til Budsjettnemnda for jordbruket, seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde.


Bothild Å. Nordsletten


Torsdag i førre veke la Budsjettnemnda for jordbruket fram talmaterialet som dannar grunnlaget for jordbruksforhandlingane. Tala viser at inntektene i næringa har gått ned to år på rad. Trass i politiske målsettingar om inntektsvekst får bøndene ein inntektsnedgang på 14.500 kroner som vederlag for arbeid og eigenkapital frå 2016-2018. Andre grupper ligg i same periode an til å få ei lønsauke på 27.000 kroner. Medan Stortinget si målsetting er å minske gapet mellom bønder og andre, fører dette tvert om til at inntektsforskjellen har auka med over 40.000 kroner på to år.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,