Klar for nedstenging: Det er enorme dimensjoner over Felleskjøpet Rogaland Agder sin kraftfôrfabrikk i Hillevåg i Stavanger. I august blir halve fabrikken stengt ned for å simulere situasjonen når den nye kraftfôrfabrikken skal bygges neste år. Produksjonsdirektør i FKRA, Arne Norland t.v og fabrikksjef Arild Hestvik.

Neste sommer skal Felleskjøpet Rogaland Agder kjøre det remmer og tøy kan holde på halve kraftfôrfabrikken samtidig med at det bygges ny fabrikk. Tidlig i høst skal teorien testes ut med en to uker lang stresstest.

Sjur Håland

– Nå skal vi lære, høste erfaringer og forberede oss optimalt på den hektiske ombyggingen neste år, sier produksjonsdirektør Arne Norland og fabrikksjef Arild Hestvik til Bondevennen.

Simulerer fabrikkbygging

I uke 34 og 35, mellom 21. august og 3. september, skal kraftfôrproduksjonen hos FKRA blandes og males bare i ene blanderiet, for å simulere situasjonen når den nye kraftfôrfabrikken skal bygges i perioden fra mai til september neste år.
Kundene vil forhåpentligvis merke svært lite til det som på fabrikken kalles stresstesten. Men råvaretilgangen blir mindre og fabrikken kommer ikke til å holde hele sortimentet til enhver tid. Målet er å ha så rette prognoser som råd før det blir trykket på knappene 21. august.
– Vi vil teste ut leveringsdyktigheten på det aller meste av sortimentet. Kundene vil selvsagt få kraftfôret sitt som bestilt, men kvantum som det går mindre av, som kraftfôr til hest, må vi produsere lager av på forhånd eller om nødvendig kjøpe fra Agri, leveringsdyktige er vi uansett, forsikrer Norland.

Finne flaskehalser

Blant målene med stresstesten er å kartlegge flaskehalsene i de ulike prosessene. Blandekapasiteten skal være 50 tonn i timen (normal drift innebærer en produksjon på omkring 80 tonn i timen). På grunn av den reduserte kapasiteten skjer produksjonen 24 timer i døgnet, sju dager i uken.
Det er mye som skal klaffe, og noe som kan gå galt. Hestvik og Norland er optimister.
– Vi vurderer hele tiden hva som kan gå galt og tar affære for å lukke risikomomenter.

Utkjøring i helgene

Døgndriften innebærer at FKRA må lage nye skiftplaner.
– Med halv kapasitet på kraftfôrfabrikken, legges det opp til utkjøring av kraftfôr til kundene også i helgene, fortrinnsvis på lørdagene.
Nå blir reservedelslagrene gjennomgått for å sikre at det er deler på plass til maskiner som er definert som kritiske. Verkstedet på kraftfôrfabrikken skal også lage eller reparere deler ved behov, mens enkelte leverandører av teknisk utstyr, som Siemens, blir satt i ekstra beredskap. Alt for å øve til den store ombyggingen neste år.
– Alle mulige driftsforstyrrelser blir kartlagt. Det være seg råvarer, vitaminer, mineraler og teknisk. Vi skal lære så mye som mulig. Alt som skjer blir loggført. Etter stresstesten blir hele operasjonen gjennomgått til minste detalj, forklarer Norland.

Informasjon blir viktig

– Hva med kundene, kommer de til å merke noe?
– Det er viktig for oss at kundene er informert om hva som skjer. Både når det gjelder den korte stresstesten i høst, men ikke minst under byggingen neste år. 2018-ombygginga av kraftfôrfabrikken blir tema i alle fôra der vi møter kundene fra i høst og utover.

Rigga for framtiden

Når den nye kraftfôrfabrikken inni skallet av den gamle fabrikken står ferdig til neste år, blir Felleskjøpet Rogaland Agder sitt nye anlegg fortsatt Norges største kraftfôrfabrikk, rigga for å produsere minst 20 prosent av kraftfôret i det norske markedet.
– Målet er reduserte produksjonskostnader og økt kvalitet på kraftfôret. Kapasiteten blir økt fra 380.000 tonn til 550.000 tonn.
Utnytting av tyngdekrafta og færre og mer energieffektive maskiner gir en kraftfôrfabrikk med lavere miljøavtrykk enn i dag.
– Vi får et grønnere anlegg, noe som blir verdsatt. Enova har gitt tilsagn på ni millioner kroner i tilskudd til ombyggingen, forteller produksjonsdirektør Arne Norland.

Stikkord denne saka: , , ,