Venta reduksjon i kraftfôrsalg: Etter to spesielt gode år for FKRA, forbereder selskapet seg på redusert kraftfôrsalg og en resultatnedgang på rundt 24 millioner kroner. Foto: Bothild Å. Nordsletten

Nedskalering av melkeproduksjonen gir ringvirkninger også for kraftfôrindustrien. Felleskjøpet Rogaland Agder varsler resultatnedgang og omstillinger i bedriften.

Liv Kristin Sola

De ti siste årene har Felleskjøpet Rogaland Agder, FKRA, hatt en årlig vekst i omsetning som følge av vekst og optimisme i landbruket. Nå flater veksten ut. Overproduksjon og nedskalering av melkeproduksjonen vil få konsekvenser, også for kraftfôrindustrien. Ledelsen i Felleskjøpet Rogaland Agder har orientert sine ansatte om at det vil bli omstilling i selskapet i tida framover. Nå diskuteres det ulike tiltak for å sikre økonomi og drift i et marked som flater ut.

– I teorien kan vi sette opp prisene eller kutte i kostnadene, sier administrerende direktør i FKRA, Per Harald Vabø.

Mindre melk, mindre kraftfôr

Grunnen til omstillingene er nedskaleringa i melkeproduksjonen på 100 millioner liter som er venta når Jarlsbergeksporten blir utfasa i løpet av 2020.

– Dette har norsk landbruk visst siden 2015. Mange hadde trodd at en ved produktutvikling og markedsføring skulle klart å øke melkekonsumet i det norske markedet. Det motsatte har skjedd, melkekonsumet går ned og importen av ost har økt. Derfor kommer den dramatiske beskjeden fra Tine-ledelsen, sier Vabø.

Per Harald Vabø
Foto: FKRA

På grunn av den våte sommeren i 2017 og tørken i 2018 har FKRA hatt to svært gode salgsår av drøvtyggerfôr. Nå blir markedet redusert. Samtidig har totalmarkedene for fôr til svin og fjørfe flata ut.

Fortsatt konkurransedyktig

Resultatnedgangen for selskapet er venta å bli på rundt 24 millioner kroner. Vabø er tydelig på at FKRA har mål om å ta markedsandeler, men den venta nedgangen kan ikke kompenseres med økt markedsandel alene. For å sikre forsvarlige økonomiske resultater også i fremtiden, vil ledelsen i tida framover diskutere tiltak sammen med de tillitsvalgte og verneombud.

– Endring og omstilling gir rom for å skape nye idéer som gjør FKRA til en attraktiv arbeidsplass med et solid resultat, sier Vabø.

– Hvordan vil dette påvirke eierne av selskapet og kraftfôrprisene?

– Omstillingen tas for at selskapet skal opprettholde sin konkurransekraft og fremdeles levere konkurransedyktige betingelser på blant annet kraftfôr.

– Er det venta nedgang både i kraftfôrsalg og for maskin og i-mek?

– En nedgang på 100 millioner liter melk, eller åtte prosent av dagens melkemengde, vil gi behov for et lavere kraftfôrsalg, og på kort sikt også mindre investeringer i nye driftsbygninger, tror Vabø.

Stikkord denne saka: , ,