Frustrert og frustrerende: Griser som ikke har det bra, kan la frustrasjonen gå ut over artsfrender sin hale. Problemet er forsket mye på og i ukens podcast får du gode tips til forebygging. Foto: Flemming Meland

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Ingvild Luteberget Nesheim

Visste du at griser som driver med halebiting har lavere nivå av «lykkehormoner» i blodet? Halebiting hos gris er først og fremst et tegn på frustrasjon. Griser har også følelser, og når de ikke har det bra, kan de la det gå ut over andre. Halebiting er et kjent velferdsproblem i svinenæringa, men heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Erfaringer fra «Fairytail»

På grunn av økt forekomst av halebiting i 2016-2017 satte Norsvin i gang prosjektet «Fairytail». Målet var å finne ut om det var mulig å avle seg bort fra halebitingen, og å få større forståelse av hva som forårsaker problemet. I ukens podcastepisode presenterer forsker i Norsvin, Kristine Hov Martinsen, funnene fra studien, og hva de jobber videre med rundt halebiting.

Praktiske tips

Resultatene viser at miljøet har stor betydning for forekomsten av halebiting. I episoden får du høre om grisens atferdsbehov, som er viktig å dekke for å forebygge halebiting. Bonde Bjørn Ståle Bekkeheien deler av sin erfaring om hva som kan forårsake halebiting, og praktiske tiltak du kan gjøre for å unngå det.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Forskeren: Kristine Hov Martinsen

Praktikaren: Bjørn Ståle Bekkeheien

Stikkord denne saka: , ,