BN+

For lite: Rogalandsbøndene kan koma til å mangla 285.000 dekar spreieareal dersom grensa blir endra frå fire til sju dekar per GDE. Det vil i så fall få konsekvensar for kring eitt tusen bruk. Foto: Thea Hjertuslot


Jærbonde vil få driftsresultatet på garden redusert med 55 prosent om spreiearealet endrast til seks dekar per gjødseldyreining. – Eg får assosiasjonar til pelsdyrbøndene. I praksis vil dette slå inn som eit yrkesforbod, seier bonde Willy Finnbakk.


Sjur Håland


Finnbakk er overraska over tala, som vart presentert på eit møte om dei nye gjødselkrava, i regi av Rogaland Landbrukspark, nyleg. Og for ordens skuld, tala kjem ikkje frå hans gard.


– Det er ingen bønder som kan driva med halvert inntekt. Me ligg allereie frå før under det som kan definerast som normalinntekt, seier han.

Stor drift

Jæren Rekneskapslag rekna seg fram til dei dramatiske utslaga etter å ha dukka ned i rekneskapen, drifta og arealgrunnlaget hjå det dei omtalar som ein offensiv og aktiv husdyrprodusent på Jæren. Med ei skjerping av spreiearealkrava frå dagens fire dekar per GDE/gjødseldyreining til fem dekar, vil nedgangen i driftsresultatet hjå denne bonden vera 25 prosent.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,