BN+

Kostnadskontroll: Denne bonden brukar enkelt og driftssikkert utstyr i fôringa.


Pilene peikar nedover for økonomien i norsk mjølkeproduksjon. Alt er likevel ikkje heilsvart. Det er marginar å hente for dei som vil løfte økonomien på eigen gard eit hakk eller to kroner.


Sjur Håland


Dei 30 prosent av mjølkeprodusentane på Jæren og i Dalane som låg høgast, hadde eit dekningsbidrag på 5,76 kroner per liter mjølk i 2017. Gruppa på 30 prosent med lågast dekningsbidrag, enda på 3,81 kroner. Med andre ord, ein differanse på 1,95 kroner i dekningsbidrag per liter mjølk.

Potensial for løft

Tala er henta frå Rekneskapslaga på Jæren og i Dalane sine nøkkeltal, og legg til grunn 40 årskyr og 80-120 prosent påsett. Snittkvoten for høgaste gruppa er 281.899 liter, medan dei i lågaste gruppa hadde 316.655 liter i kvote. Snittala er henta frå 114 bruk.


– Alle har potensial til å løfte resultatet. Anten ein i dag ligg på middel eller i den beste delen. Dei som ligg lågast er eg redd må opp på middel for å overleve, seier Per Herikstad, rekneskapsførar i Hå Rekneskapslag.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,