BN+

Dystert: Brannstatistikken frå norske gardsbruk er dyster. I følgje Landbrukets brannvernkomité vart det i 2020 registrert 141 brannar i driftsbygningar. 852 husdyr omkom. Dei fleste brannane skuldast elektrisk feil. Sensorteknologi kan varsle om unormal varmeutvikling i el-skap og bidra til brannførebygging. Illustrasjonsfoto: Istock.


Moderne sensorteknologi med trådlaus kommunikasjon til din smarttelefon eller pc gjer det nå mogleg å ha full kontroll på eventuelle temperatursvingingar i sikringsskapa i driftsbygningane. Gjensidige er i ferd med å implementera teknologien i deira rabattordning.


Sjur Håland


Dermed kan du avdekka avvik på elektrisk utstyr på garden og bli varsla på eit tidleg tidspunkt og setja i verk vedlikehald eller reparasjon i god tid før det oppstår driftsstopp, skade eller brann.
Landbruksbrannar oppstår dessverre framleis. To av tre brannar skuldast elektrisk feil og oppstår i dei fleste tilfella i sikringsskap. I følgje Landbrukets brannvernkomité vart det i 2020 registrert 141 brannar i driftsbygningar og 140 bustadbrannar med skade på meir enn 100.000 kroner på norske gardsbruk. 852 husdyr omkom i brannar i 2020. Det er betydeleg mindre enn vanleg. Snittet for dei siste ti åra, synar at 6.800 dyr går med i brann kvart år.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,